top of page
This course can no longer be booked.

Available Online

WEBINAR: Radiografie CBCT

Dr. Maarten Glibert Webinar - 10 AE DG 0 - DG 3 (applied)

  • Ended
  • 60 euros
  • Location 1

Service Description

CBCT in de dagelijkse tandartspraktijk 17/11/2022 AANVANG 19:30 START WEBINAR 20:00 Accreditatie aangevraagd: 10 AE DG 3 aangevraagd maar goedgekeurd als DG 0 (Wij hebben aanvraag gedaan om dit te veranderen naar DG3) Dr. Maarten Glibert behaalde in 2013 zijn tandartsendiploma aan de Universiteit Gent en specialiseerde van 2013 tot 2016 in de Parodontologie en Orale Implantologie. In 2018 verdedigde hij zijn doctoraatsthesis, getiteld: "Influence of implant design on initial crestal bone loss". In het kader daarvan publiceerde hij reeds in verschillende internationale tijdschriften en gaf hij lezingen in het binnen -en buitenland. Na zijn doctoraat werd hij vast staflid aan de dienst parodontologie en implantologie van het UZ Gent. Daar engageert hij zich, naast wetenschappelijk onderzoek, ook voor de begeleiding van de parodontologen in opleiding. Sinds 2021 voert hij een postdoc mandaat uit met onderwijsopdrachten aan de bachelor en masterstudenten tandheelkunde. Zijn focus ligt voornamelijk op de tandheelkundige radiologie, parodontologie en implantologie. De Cone Beam Computed Tomography (CBCT) is een recent ontwikkelde techniek waarmee driedimensionale afbeelding van de mond en de omgeving gemaakt worden voor diagnostische doeleinden. De CBCT kent momenteel een snelle opmars en heeft diverse indicaties binnen de tandheelkunde. Tijdens deze cursus wordt het belang van CBCT in de verschillende vakgebieden van de tandheelkunde toegelicht. Er wordt aandacht besteed aan indicatiestelling, voor-en nadelen, beperkingen, diagnose en toepassingen van 3D-radiografie.


Cancelation Policy

https://www.dental-bootcamp.com/privacy-policy

bottom of page